Arhivi Kategorije: Knjigovodstvo

Knjigovodstvo

Urejene finančne zadeve in papirji so zelo pomembni za podjetje, saj so ena od glavnih lastnosti uspešnosti. Kako to urediti in si zagotoviti urejene papirje je knjigovodstvo. Sestavljeno je iz večjega števila delov. Iz knjigovodstva, predračunavanja, kontrole in računovodske analize. Za knjigovodstvo bi lahko dejali, da se ukvarja s preteklostjo. Zapisuje pretekle dogodke celotnega poslovnega procesa.

Knjigovodstvo

Vsi ti podatki in listine se zapisujejo v poslovne knjige. Za knjigovodstvo sta značilni dve različici. In sicer enostavno in dvostavno. Enostavno različico si najlažje ponazorimo s preglednico. Kot na primer excelovo preglednico, kjer imamo posamezne stolpce. Tako je en stolpec rezerviran za račune, naslednji pa na primer za telefonske stroške. Tako se z enostavnim izračunom lahko ugotovi stroške telefona v tem časovnem obdobju katerega smo vnesli. Enostavno knjigovodstvo pa je enostavnejše za izdelavo in obdelavo. Poslužujejo se ga predvsem podjetniki začetniki, ki so šele začeli z podjetniško dejavnostjo. Tako ni potrebnega veliko predznanja. Potrebujemo le nekaj nasvetov in potrpežljivosti in delo lahko opravimo sami. Prehod iz ene v drugo različice vodenja računov je mogoč le ob koncu poslovnega leta. Ni pa ga možno zamenjati med letom. Da bo vaše podjetje imelo urejene finančne papirje in urejeno strukturo podjetja si zagotovite kakovostno knjigovodstvo, ki vam ne bo delalo dodatnih skrbi.